Tilsvar til vurdering

Ikke tilfredsstillende service

Jeg oppfatter Andreassen som en lege som ikke lytter og i tillegg opptrer arrogant mot meg som pasient. Jeg kan dessverre ikke anbefale denne legen da jeg selv ikke opplevde å få den hjelpen jeg trengte og heller ikke følte jeg at jeg ble lyttet til. Dette var bortkastede penger.
Jeg snakker her kun utfra egen opplevelse, hvordan han er mot andre vet jeg ikke noe om men jeg var over hodet ikke tilfreds.