Tilsvar til vurdering

Vanskelig tilgjengelig.

Sympatisk og vennlig.

Vanskelig tilgjengelig.
Sækretærene gir ikke alltid tilbakemelding når de får akutt bekymringsmelding.

Tar ikke initiativ til henvendelser om pasientens behov for hjelp til primær-helseapparatet og skriver ikke brev om dette utenfor time der pas. er til stede.

Bør ta egne initiativ overfor pasienten for hjelp med å formidle informasjon videre.