Tilsvar til vurdering

Overfladisk og for rask

Ut i fra det jeg har opplevd, vil jeg ikke anbefale denne legen dersom du ønsker å ha en fastlege som viser forståelse og empati og er god på kommunikasjon.

Man får time raskt, men det opplevde jeg gikk på bekostning av manglende grundighet.