Tilsvar til vurdering

Ikke fornøyd

Følte ikke han tok sykdomen på alvor, bagatelliserer problemene. Lite oppdatert på adenomyose og endometriose.