Tilsvar til vurdering

Misfornøyd

Ikke mulig å komme i gjennom på tlf, mye surr, lege virker ufokusert og fjern. Urenslig og lite trivelig lokale.