Tilsvar til vurdering

Uprofesjonell

Dette møte var dessverre lite hyggelig. Opplevde legen som lite profesjonell og meget dømmende i forhold til min behandling av huden. Han utrykte klart å tydelig at det jeg hadde gjort tidligere var helt feil, og hadde et ganske provoserende kroppsspråk ovenfor meg som pasient. Mulig at diagnose og behandling er riktig (opplevde delvis forbedring etter fire måneder), men konsultasjonen i sin helhet var langt under hva jeg hadde forventet fra en profesjonell klinikk som dette, særlig med tanke på prisen. Til gjengjeld er det lett å få konsultasjon og de svarer rakst på telefon og mail.

Når det er sagt, så tviler jeg ikke på legens kompetanse, men alt i alt så var dette et såpass lite hyggelig besøk at jeg nok ikke kommer tilbake.