Tilsvar til vurdering

Delt mening..

Jeg har gått til denne legen i ca 1 år nå. Hun er faglig dyktig, men ikke like dyktig når det kommer til kommunikasjon. Jeg føler meg mindre klok når jeg drar derifra og sitter stort sett igjen med en tom følelse. Det er aldri rom for å spørre om noe annet enn det jeg kommer for, det har hun rett og slett ikke tid til.. Det jeg opplever som positivt er at hun nesten alltid ringer for å fortelle om prøvesvarene, til og med på en lørdag når hun hadde hjemmekontor.
Det er lang ventetid for å få time, man må regne med ca 3-4 ukers ventetid hvis det ikke er noe som haster. Jeg ønsker stort sett time tidlig på dagen (typ kl 08), men jeg har aldri opplevd å komme inn til tida. Man er nødt til å regne med 15-20 min ventetid - hvis ikke mer.. Jeg opplever resepsjonistene som imøtekommende og hyggelige, både i luka og på telefon.
Jeg ser meg nødt til å bytte lege da jeg ikke føler jeg får noe særlig hjelp/forståelse.