Tilsvar til vurdering

Tommel opp

Kort ventetid ved time samme dag.
Er hyggelig.
Lytter og er spørrende.
Har ingen negativ erfaring men kan ikke gi topp score
Det er alltid rom for en forbedring.