Tilsvar til vurdering

Grei nok

Hun ene som tar telefonen er ikke hyggelig med syke mennesker som ringer. Ikke alle mennesker kan bruke nett.