Tilsvar til vurdering

Stresset

Lang ventetid for å komme inn til legen, noe som er respektløs. Når det først er min tur har hun kun 5 min til rådighet og føler at hun bagatelliserer mine problemer. I utgangspunktet hadde jeg muligens vært helt frisk, dersom jeg hadde blitt tatt på alvor og fått lengre sykmeldinger. Resultatet er at jeg har gått å hanglet på jobb med gradert sykmelding og pådratt meg en ny skade.