Tilsvar til vurdering

Jeg byttet Dr. Gonet til en annen fastlege

I mange år har jeg vært pasient hos dr. Mangersnes. Etter Dr. Mangersnes flyttet fra Lillehammer fikk jeg tildelt dr. Jakub Gonet som fastlege. Generelt har jeg inntrykk av hans handlinger og vurderinger ikke blir tatt til pasientens beste . Har også inntrykk av at han prøver å unngå vanskelige avgjørelser som kan bringe ansvarsforhold tilbake til ham. Jeg savner dr. Mangersnes som jeg hadde 100% tillit til. Jeg har ikke tillit til dr. Gonet,og derfor bytter jeg fastlege. Tillit er veldig viktig mellom fastlegen og pasienten.