Tilsvar til vurdering

Fraværende

Hun er aldri tilstede, slik at det alltid blir vikarer som har behandlet meg. Ser hun er sterk forsvarer av fastlegeordningen, men det blir patetisk når hun selv ikke er tilgjengelig.