Tilsvar til vurdering

Kald og kort!

Lege hadde tydelig dårlig tid. Kald og kort på oppfølging av pasient i en sårbar situasjon. Mye informasjon som lege burde gitt.