Tilsvar til vurdering

God lege

Hun tar seg tid, er hun usikker så konferere hun med andre leger. Jeg følte meg både trygg, sett og hørt. Hun var et godt tilskudd til legesenteret og nå som hun bytter legesenter så følger jeg etter.