Tilsvar til vurdering

Ikke til hjelp

Kristin Skutle har dessverre skuffa meg gang etter gang. Man er ikke en pasient hos henne, men et stykke papirarbeid for ho.