Tilsvar til vurdering

Veldig dyktig å hyggelig lege

Har hatt denne fastlegen i mange mange år, byttet pga, at legen jeg har nå er på Vegårshei hvor jeg har min bopel. Vil gjerne ha Aasvang Olsen tilbake .