Tilsvar til vurdering

Uinteressert

Har ikke hatt ham som fastlege, men vært innom ham noen ganger som legevaktlege. Da har jeg møtt en lege som jeg ikke har opplevd at har tatt meg alvorlig og stort sett kikket inn i dataskjermen mens han har snakket med meg. Den beste måten å bli avvist av ham er å ha egne teorier om hva som feiler deg, da signaliserer han tydelig at dette kjære lile venn, vet ikke du noe om.