Tilsvar til vurdering

Lite hjelp å få

Lite forståelse for pasienten. Ser ikke helheten. Setter seg ikke inn i problematikken. Sen til å sende videre.