Tilsvar til vurdering

Lite imøtekommende.

- Jeg følte at jeg ikke ble tatt på alvor.
- Jeg følte at legen ikke trodde meg.
- Jeg følte at legen var likegyldig i forhold til min problemstilling.
- Legen fulgte heller ikke opp saken i etterkant, som avtalt.