Fastleger med spesialisering i fordøyelsessykdommer

Finn en anbefalt fastlege med spesialisering i fordøyelsessykdommer. Se full oversikt og les pasientvurderinger av 3 fastleger med spesialisering i fordøyelsessykdommer.

Om sortering
Karakter Fastlege Legesenter Område Tilgjengelighet
Elena Kamycheva Kvinne, 46 år Nøste legekontor Bachesvei 97 Lier 3413 Lier
Badboni El-Safadi Mann, 49 år Sentrum Legekontor Horten AS Holtanløkka 1 Horten 3188 Horten
Ina Lervåg Andersen Kvinne, 39 år Moan Legesenter Moafjæra 8C Levanger 7606 Levanger