Rettssak 27.–29. november

I januar gjorde Personvernnemnda et vedtak som fasto at helsepersonell ikke gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på Legelisten.no. Bakgrunnen var i hovedsak at pasientens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å bli vurdert på siden.

Dette vedtaket søker Legeforeningen å få omgjort ved å saksøke staten.

Rettsaken er åpen for publikum og vil foregå 27-29. november i Oslo Tingrett fra klokken 09:00 til senest 15:45. Addressen er C. J. Hambros plass 4, 0164 Oslo.

Vi har tidligere hatt kronerulling for å dekke deler av våre advokatutgifter ifm. denne saken. Denne gangen er det staten, og ikke Legelisten.no, som er motpart i saken, og følgelig er det Regjeringsadvokaten som nå kjemper vår sak. Vi har derfor ikke selv noen advokatkostnader i denne runden.