Blir leger presset til å lystre pasienten?

Et argument vi har sett Legeforeningen ofte bruke mot legelisten.no er at pasienter kan benytte vurderinger for å presse legen til å innfri pasientens ønsker. Dette kan være med tanke på f.eks sykemelding, medisinering, testing eller trygdeytelser.

Vi har hele tiden trodd at leger har større integritet enn som så, og nå er det endelig noen som har tatt en objektiv titt på saken.

Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet en publisert forskningsrapport basert på data fra oss og helseregistre som blant annet gir oversikt over legenes praksis ifm. sykemeldinger og testing. Denne forskningen har sett på hvordan pasientvurderinger påvirker fastlegene i sitt virke. I oppsummeringen av rapporten kan man lese:

Vi finner ingen indikasjoner på at leger endrer sin praksisstil [...] som respons på vurderinger

Vil du vite mer? Du kan lese forskning.no sin artikkel om rapporten, og lese rapporten i sin helhet i Journal of Health Economics.