Prisinformasjon hos tannleger: Hva sier reglene og hva er realiteten?

Når det kommer til å gå til tannlegen, er prisinformasjon en viktig faktor for de fleste av oss. Som pasient er det avgjørende å vite hva man kan forvente å betale for tannlegebesøket. Men hvor mange tannklinikker gir egentlig god prisinformasjon til sine pasienter? Legelisten har gjennomført en undersøkelse for å finne svaret på dette. 

Hva sier regelverket?

Regelverket på dette området er tydelig: I henhold til prisopplysningsforskriften (kapittel 3 og 5) skal tannklinikker tilby fullstendig informasjon om priser. Ikke gjemt bort, men godt synlig for pasienter. Og, kanskje viktigst, for tannklinikker som har hjemmeside, så skal priser opplyses om på nettsiden. 

Hva fant vi i vår undersøkelse?

Vi har sett på hjemmesidene til 1056 private tannklinikker i Norge. Vi fant at 85% oppfylte kravet om å vise priser på sine nettsider. Men 15%, rundt 150 klinikker, hadde ingen slik informasjon tilgjengelig. 15% av tannklinikker følger altså ikke loven og unnlater å informere pasienter om priser på sine hjemmesider. Det synes vi i Legelisten er alt får dårlig.

Forbrukerrådet har i flere år drevet en nettside som skulle gjøre det enklere for pasienter å sammenligne priser på tannhelsetjenester. Tjenesten ble dessverre lagt ned under pandemien. Når denne tjenesten nå er forsvunnet, så er det ekstra viktig at prisinformasjon om tannleger er lett tilgjengelig på klinikkers hjemmeside. Det er positivt at flertallet opplyser om priser, men skuffende at mange unnlater å gjøre dette.

Manglende prisinformasjon er dessverre bare toppen av isfjellet. Selv for de klinikkene som faktisk oppgir priser, er informasjonen ofte utdatert eller mangelfull. Noen prislister er også satt opp på en måte som gjør det vanskelig for pasienter å forstå hva den faktiske regningen vil bli.

Hvorfor er dette viktig?

Prisinformasjon spiller en avgjørende rolle i å sørge for en god og rettferdig konkurranse blant tannklinikker. Mange pasienter synes det er dyrt å gå til tannlegen. Oppdatert prisinformasjon kan redusere risikoen for ubehagelige overraskelser. Spesielt i dyrtiden vi har i dag, der mange utsetter den årlige kontrollen på grunn av økonomi, er det ekstra viktig med transparens om priser. 

Vil det bli bedre?

Vi ønsker en tannlegebransje preget av åpenhet og rettferdig konkurranse mellom aktørene. Vi håper at klinikker som idag ikke følger reglene oppdatere sine nettsider snarest.

Om et par måneder planlegger vi å gjøre en ny sjekk av tannklinikkers overholdelse av reglene for prisinformasjon. Basert på det vi finner da, vil vi vurdere om det er behov for å varsle Forbrukertilsynet om de klinikkene som fremdeles bryter prisopplysningsforskriften. Vi håper det ikke vil være nødvendig å gjøre.

Del artikkelen med andre: