Kald og lite empatisk, eller saklig og effektiv?

Å velge den behandleren som har fått flest positive vurderinger gir dessverre ingen garanti for at du som pasient også vil bli fornøyd. Vi er alle forskjellige og har ulike forventninger til legen. Hvordan ulike pasienter oppfatter den samme legen kan faktisk variere veldig mye. Det enkelte pasienter finner kritikkverdig, kan nettopp være det andre verdsetter.

Basert på erfaring med innkomne pasientvurderinger har vi nedenfor listet opp hvordan oppførselen til en lege kan oppfattes ulikt av forskjellige pasienter. Hensikten er å illustrere hvordan en leges fremtreden kan oppfattes positivt av noen pasienter og negativt av andre pasienter.

Negativ / positiv tolkning

kald og lite empatisk / saklig og effektiv

lytter ikke til pasienten / trygg og sikker

nedlatende / forklarende

mer opptatt av pc-en enn pasienten / grundig og holder seg oppdatert

alltid for sen / tar seg god tid til pasientene

En av hensiktene med Legelisten.no er at brukere skal kunne finne fram til leger, tannleger og andre behandlere som passer til deres forventninger. Når du leter etter en fastlege, tannlege eller kiropraktor som passer dine behov, kan det derfor være fornuftig å lese hva andre skriver før du bestemmer deg. Men husk at vi alle er forskjellige og vi har ulike forventninger til hva en god behandler er. Stjernene kan gi en viss indikasjon, men sier på langt nær alt. Erfaringer andre har delt på Legelisten.no kan gi ytterligere og verdifull informasjon om legens fremtreden. Når du leser vurderinger, så husk at det noen misliker ved en lege nettopp kan være det du faktisk verdsetter.