Datatilsynet med unikt vedtak i europeisk sammenheng

Legelisten.no har mottatt Datatilsynets vedtak om at offentlige finansierte helsepersonell som forvalter milliardverdier på fellesskapets vegne og, enda viktigere, folks liv og helse, skal kunne kreve å reservere seg mot vurderinger fra pasienter på legelisten.no.

Datatilsynet har flere ganger skiftet mening i denne saken og vi håper de vil gjøre det igjen. I en av Datatilsynets første uttalelser om oss, publisert på tilsynets egen nettside i 2014, ble det konkluderte med at ytringer på legelisten.no var beskyttet av ytringsfriheten.

Senere i 2014 skrev Datatilsynet til oss med en anbefaling om at leger burde få lov til å reservere seg mot omtaler på legelisten.no. En måned senere, i et møte med oss, gjorde Datatilsynet det klart at de nok kun hadde tenkt en reservasjonsrett i enkelttilfeller der det forelå særlige omstendigheter som tilsa at en reservasjon burde innvilges. Datatilsynet har, i motsetning til oss, hverken notater eller erindring om den veiledningen de ga oss i dette møtet.

I 2015 behandlet så Datatilsynet et krav fra en kommersiell tannlege i Oslo sentrum om å få reservere seg mot oppføring på legelisten.no. Datatilsynet avfeide blankt tannlegens krav. Nå, etter ytterligere 24 måneder med saksbehandling, har Datatilsynet nok en gang snudd og de mener nå at leger likevel burde få lov til å reservere seg mot tilbakemeldinger på legelisten.no.

Bakgrunnen for avgjørelsen er at Datatilsynet mener ulempen enkelte leger opplever ved å være oppført på vår nettside er større enn den nytten norske pasienter har av legelisten.no. Legelisten.no har forståelse for at dette er en krevende interesseavveining å gjøre, og vi er fullt inneforstått med at vår nettside kan oppleves som en ulempe for noen leger. Vi er likevel sterkt uenige med tilsynets konklusjon. Legelisten.no brukes av over 200 000 pasienter hver eneste måned. For store deler av Norges befolkning er nettsiden en viktig tjeneste som hjelper folk å finne frem til de mange gode legene som finnes i Norge. Videre er legelisten.no et nyttig, og etter vår mening nødvendig, tilskudd til norsk primærhelsetjeneste. Både fastlege-, tannlege-, kiropraktor-, og spesialistlege-markedet er lite transparente og består av mange små tilbydere med varierende kvalitet. Tjenester som legelisten.no bidrar til gjennomsiktighet i norsk primærhelsetjeneste og slik gjennomsiktighet er nødvendig for å få til en viss grad av konkurranse blant de ulike tilbyderne. Med konkurranse følger som kjent bedre kvalitet, som både kommer pasienter og skattebetalere til gode. 

Legelisten.no er derfor sterkt uenig i at den ulempen som en liten minoritet leger opplever oppveier den betydelige nytten tjenesten har for flere millioner nordmenn og norsk primærhelsetjeneste.

Legelisten.no understreker videre at Datatilsynet er det eneste tilsynet i hele EU og EØS-området som har kommet til en slik konklusjon. Tilsvarende nettsider som legelisten.no finnes i nær sagt alle andre EU og EØS-land og, etter hva vi kjenner til, finnes det ikke ett annet datatilsyn i hele Europa som har kommet til samme konklusjon som det norske Datatilsynet.

Datatilsynets vedtak er dermed unikt og eksepsjonelt i europeisk sammenheng. Det er også en gavepakke til våre konkurrenter som Docplanner, Jameda, Iwantgreatcare og, kanskje spesielt, Google, som alle driver med tilsvarende lege-ratingsider som oss, men som reguleres av tilsyn som ikke krever at leger skal få lov til å reservere seg. Datatilsynets forsøk på å beskytte norske leger ved å innføre særnorske regler som kun gjelder bedrifter som holder til i Norge er konkurransevridende og vil, dersom det blir stående, gå utover norske arbeidsplasser.

Vi tror heller ikke vedtaket vil føre til bedre personvern for norske leger. Ratingsider som legelisten.no er kommet for å bli. Spørsmålet er om slike sider skal drives av norske selskper basert i Norge, eller av store internasjonale selskaper drevet fra andre EU-land. Skal norske selskaper som legelisten.no få lov til å tilby norske pasienter å dele egne og lese andres erfaringer om leger i Norge? Eller skal norske pasienter henvises til Google og våre europeiske konkurrenter for å gjøre dette? Blir Datatilsynets vedtak stående så vil det i praksis bli forbudt å drive ratingtjeneste av norske leger i Norge, men det vil fremdeles være lov for svenske, danske, polske, tyske, britiske, irske og spanske selskaper å tilby ratingtjenester av norske leger. 

De norske legene som lenge har kjempet for at legelisten.no skal legges ned oppfordres til å tenke gjennom om personvernet for norske helsepersonell virkelig blir bedre om leger må henvende seg til Google i Irland dersom de ønsker å klage på en vurdering.

Legelisten.no vil kjempe videre for norske pasienter som vi tror vil være bedre tjent med en nettside tilpasset norske forhold og drevet fra Norge. Vi oppfordrer derfor leger, tannleger, kiropraktorer og pasienter som ønsker at legelisten.no skal forbli norsk å støtte oss. Send et brev med en støtteerklæring til Datatilsynet (postkasse@datatilsynet.no) eller gi oss et lite bidrag slik at vi har råd til å skrive en grundig klage på Datatilsynets vedtak. Du kan donere til:

  • Vipps til 72481
  • Overfør til konto 1503 87 70621 (Legelisten.no AS)

Hvis hver av våre brukere gir 100 kroner, så vil vi i løpet av 24 timer ha fått inn tilstrekkelig til å dekke advokatregning i lang tid fremover!