Sykemelde, teste og overbehandle – bli populær?

Et argument som har blitt fremført mot legelisten.no er at pasienter vil bruke siden til å “ta igjen” på leger som er restriktive med utskriving av medisiner og sykemeldinger. Tilsvarende kan man tenke seg at de som får positive vurderinger er de som skriver ut medisiner og sykemeldinger i hytt og gevær.

Dette poenget har blitt gjentatt mange ganger og i ulike former av blant annet Legeforeningen, Datatilsynet og til og med i en episode av Andreas Wahls “Folkeopplysningen” på NRK“.

Men stemmer dette? Er det slik at restriktive fastleger som tar “portvokterrollen” sin på alvor er upopulære, og de som er generøse med sykemeldinger blir roset av pasienter?

Forskere ved Statistisk Sentralbyrå har publisert en studie hvor de har sett på nettopp dette. De har brukt data fra legelisten.no og tilgjengelige offentlige helseregistre som gir innblikk i fastlegers forskrivningspraksis. Forskerne finner ikke tegn til at pasientvurderinger skrevet på legelisten.no påvirker hvordan fastlegene utfører sin legegjerning. I rapportens innledning kan man lese:

“Det er heller ingen korrelasjon mellom vurderinger [...] og mål på praksisstil, som f.eks utskrivning av sykemeldinger eller testtaking.”

Vil du vite mer? Du kan lese forskning.no sin artikkel om rapporten, og lese rapporten i sin helhet i Journal of Health Economics.