Lange ventetider for å bytte fastlege

Som en del av fastlegeordningen har pasienter rett til å bytte fastlege. Inntil to ganger per år har man lov til å skifte fastlege, enten man flytter, opplever at kjemien ikke stemmer, eller av andre grunner. Men hvor reell er denne retten? Legelisten.no, i samarbeid med førsteamanuensis Helge Skirbekk ved Universitetet i Oslo, har i en ny rapport undersøkt nettopp dette. Rapporten kan leses her.

Diskuter saken på Facebook her.

Rapporten tegner dessverre et dystert bilde. Veldig få fastleger, kun 12%, har åpne lister som det går an å bytte til uten å måtte vente. I fylkene Rogaland og Telemark og Vestfold er situasjonen verst, der er henholdsvis kun 3% og 4% av fastlegene ledige.

Andel fastleger med ledige plasser i landets fylker

I flere av landets største byer er det nå ingen ledige fastleger. Byene inkluderer Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Sandnes:
Fastleger med ledig plass i ulike byer

Som et resultat av få fastleger med ledig plass står nå mange nordmenn på venteliste for å skifte til den fastlegen de ønsker. I slutten av august 2022 sto en kvart million på slike ventelister.

Hvor lenge må de som står på venteliste vente til de får komme til den nye legen? Legelisten.no har beregnet ventetiden hos fastleger basert på hvor mange som står på venteliste og hvor stor avgangen av pasienter er på listen. Og analysene viser at mange av de som står på ventelister må regne med å vente svært lenge. Rundt 70 000 står på ventelister med beregnet ventetid under 1 år. 140 000 nordmenn står på ventelister der estimert ventetid er mellom 1 og 4 år. Og nesten 40 000 innbyggere har meldt overgang til fastleger der man må regne med å vente i 4 år eller lenger.

Antall pasienter på venteliste for å bytte lege

Legelisten.no mener lange ventetider for å bytte fastlege er svært uheldig. Blant pasienter som har bedt om å få bytte fastlege finnes mange som ikke har et så godt forhold til legen sin som er ønskelig. Noen har kanskje kanskje flyttet og bor hundrevis av kilometer unna sin nåværende fastlege. Å måtte vente i flere år for å få bytte er en uholdbar situasjon for mange. Har man ikke tilstrekkelig tillit til fastlegen sin, eller dersom fastlegen er milevis unna, så kan det i verste fall gå ut over korrekt diagnostisering og behandling.

Lange ventetider for å bytte lege kan også svekke pasienters tillit til fastlegeordningen. Som rapporten viser er ikke retten til å bytte fastlege reell for mange innbyggere. Og uten en rett til selv å velge fastlege, så er fastlegeordningen mye mindre attraktiv for mange pasienter. Å bli låst fast i et lege-pasient-forhold som ikke fungerer, enten på grunn av kjemi eller på grunn  av avstand, kan være en fortvilet situasjon for mange.

For at fastlegeordningen skal fungere etter intensjonen trengs endringer nå. Pasienter må få en reell mulighet til å bytte fastlege, ikke bare en teoretisk mulighet, slik det er for mange idag.

Rapporten kan leses i sin helhet her: Med rett til å bytte? Ventetider for å bytte fastlege i Norge. Rapporten inneholder data for alle fylker i Norge og landet som helhet. I vedlegg til rapporten vises antall pasienter som står på venteliste i hver kommune, fordelt på estimert ventetid. I vedlegg vises også antall fastleger i hver kommune, fordelt på beregnet ventetid til å bytte til vedkommende.

Hva synes du om fastlegesituasjonen i Norge og pasienters mulighet til å bytte fastlege? Diskuter på Facebook her.