Hva gjør en psykolog?

Mental helse er en viktig del av vår totale velvære, og psykologer spiller en avgjørende rolle i å støtte, behandle og fremme vår psykiske helse. Men hva gjør egentlig en psykolog? Enten du vurderer å oppsøke en psykolog selv, eller bare er nysgjerrig på deres arbeid, vil vi her forsøke å gi deg en god forståelse av hva en psykolog gjør og hvorfor deres arbeid er så viktig. 

Se video med psykolog Vidar Ulset for å finne ut mer om disse tingene.


Trenger du en psykolog? Se vår oversikt over psykologer i Norge.

Hva jobber psykologer med?

Psykologer er helsepersonell innenfor det psykisk helsefeltet. De har kunnskap og kompetanse til å evaluere, diagnostisere og behandle psykiske lidelser og emosjonelle problemer. En av hovedoppgavene til psykologer er å tilby terapeutisk støtte til enkeltpersoner, par og familier som sliter med psykiske utfordringer. De bruker ulike terapiformer og tilnærminger for å hjelpe pasientene med å forstå og endre negative tankemønstre og oppnå bedre psykisk velvære. Psykologer jobber de aller fleste psykiske og emosjonelle problemer, inkludert depresjon, angst, stress, relasjonsproblemer, traumer og avhengighet. Psykologer samarbeider ofte med psykiatere og andre fagfolk for å gi en helhetlig tilnærming til behandling og støtte.

Når kan eller bør man oppsøke hjelp hos en psykolog?

Hvis du føler at dine følelsesmessige eller psykiske utfordringer påvirker deg i hverdagen, dine relasjoner eller din generelle livskvalitet, kan det være en god idé å oppsøke hjelp så snart som mulig. Det er også viktig å merke seg at man ikke trenger å være i en krise for å søke hjelp. Psykologer er der for å gi støtte og veiledning gjennom ulike livsutfordringer og kan hjelpe deg med å utvikle sunne mestringsstrategier og bygge opp motstandsdyktighet mot stress og andre påkjenninger. Ikke nøl med å oppsøke en psykolog hvis du trenger det; de er eksperter på å hjelpe folk med å håndtere og overvinne psykiske utfordringer. 

Må man betale selv eller er det dekket av det offentlige?

Behandlingskostnader hos en spesialist i klinisk psykologi kan delvis dekkes. Du må vanligvis betale en egenandel, og du trenger henvisning fra lege, psykolog eller barnevernsleder for å få dekket utgifter. Uten henvisning kan du få dekket kostnadene for opptil tre utredningssamtaler. For å få støtte fra folketrygden, må psykologen din ha avtale om direkte oppgjør med Helfo. Psykologen må også ha avtale om driftstilskudd med et regionalt helseforetak for at utgiftene skal dekkes. Barn og unge under 18 år er fritatt for egenandel hos psykologen.

Kan jeg bruke helseforsikring til å betale for psykolog?

Hvis du har helseforsikring gjennom jobb eller privat, så vil den ofte dekke kostnader til psykolog dersom du har henvisning fra lege eller i tilfeller av alvorlige hendelser, for eksempel innbrudd, overfall, livstruende sykdom, dødsfall i nær familie eller samlivsbrudd. 

Helseforsikringer dekker vanligvis mellom 6 og 12 timer hos en privat psykolog.

Hva er fordelen med å søke hjelp fra en privat psykolog?

En fordel er den korte ventetiden, og du kan i større grad selv velge ønsket psykolog og behandlingsform. Hos en privat psykolog er det ikke nødvendig med henvisning eller diagnose for å motta behandling. Får man dekket kostnadene, for eksempel av helseforsikring, så er privat psykolog ofte et godt alternativ. Dersom man må betale selv, så er det mer et økonomisk spørsmål, da kostnadene vil være høyere enn ved en psykolog med offentlig avtale.

Se vår oversikt over psykologer:

Psykologer i Oslo
Psykologer i Bergen
Psykologer i Trondheim
Psykologer i Stavanger
Psykologer i Bærum
Psykologer i Kristiansand

For psykologer i andre kommuner se vår oversikt her.