Hva gjør en anestesilege?

Vet du hva en anestesilege gjør? Visste du at en anestesilege behandler kroniske smerter?

En anestesilege har ansvaret for å gi anestesi, det vil si bedøvelse, til pasienter i forbindelse med inngrep, smertefulle behandlinger og undersøkelser. Blant annet har de ansvaret for å vurdere pasientens helsehistorie og helsetilstand før inngrepet, og velge den mest hensiktsmessige typen bedøvelse for å sikre at pasienten er trygg og komfortabel gjennom hele prosedyren.

Har du smerter og trenger en anestesilege? Se vår oversikt over anestesileger.

Under selve prosedyren overvåker anestesilegen pasientens vitale tegn og justerer dosene av anestesi etter behov for å sikre at pasienten er stabil og ikke opplever smerte eller ubehag. Etter prosedyren vil anestesilegen overvåke pasienten mens bedøvelsen gradvis avtar, og sørge for at pasienten våkner opp trygt og uten komplikasjoner.

Anestesileger kan også gi anestesi til pasienter som gjennomgår andre medisinske prosedyrer, som diagnostiske undersøkelser.

Det mange ikke vet er at anestesileger også kan samarbeide med andre helsepersonell i behandlingen av kroniske smerter. Slik behandling finner ofte sted på en smerteklinikk. På slike klinikker brukes en rekke teknikker og behandlingsmetoder, inkludert nerveblokkering, epidural steroidinjeksjoner, akupunktur og medikamentell smertelindring for å hjelpe pasienter. I noen tilfeller kan anestesileger samarbeide med psykologer som har spesialisert seg i smerte for å tilby en helhetlig tilnærming til smertebehandling. Anestesileger kan også bidra til å utvikle langsiktige smertebehandlingsplaner for pasienter med kroniske smerter, og jobbe med andre helsepersonell for å sikre at pasientene får den beste mulige behandlingen og oppfølgingen.

Har du smerter og trenger en anestesilege? Se vår oversikt over anestesileger.

Hva er en smerteklinikk?

En smerteklinikk er en spesialisert klinikk som fokuserer på å diagnostisere, behandle og håndtere kronisk smerte. Pasienter som opplever langvarig smerte fra ulike årsaker, som ryggsmerter, nervesmerter, migrene, fibromyalgi, eller kreftrelatert smerte, kan bli henvist til en smerteklinikk for å få hjelp til å håndtere smertene sine.

Smerteklinikker har tverrfaglige team av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre helsepersonell som arbeider sammen for å utvikle en individuell behandlingsplan for hver pasient. Behandlingen kan innebære en kombinasjon av medisiner, fysioterapi, psykoterapi, livsstilsendringer og smertelindringsstrategier som avspenningsteknikker, biofeedback og akupunktur.

Hvordan blir man anestesilege?

For å bli anestesilege må du først ta medisinstudiet og bli lege. Etter dette må du jobbe i minst seks år som lege i spesialisering før du kan bli spesialist i anestesiologi og godkjent som anestesilege.

Hvor jobber anestesilege?

Anestesileger jobber hovedsakelig på sykehus, men de jobber også på ulike steder der det utføres medisinske prosedyrer som krever anestesi, som for eksempel tannklinikker. Noen anestesileger jobber også i smerteklinikker, som er klinikker dedikert til å hjelpe pasienter med kroniske og alvorlige smerteplager. Til slutt jobber også anestesileger i ambulansetjenester eller redningshelikopter, og i undervisning, forskning og utvikling av nye behandlingsmetoder.