Vurder et sykehjem innen 2. oktober!

Mange har allerede gjort det, men vi ønsker enda flere vurderinger av sykehjem. Alle tilbakemeldingene vi har fått, og får før 2. oktober, vil bli del av en rapport som Pårørendealliansen vil utarbeide. Rapporten vil ta for seg pårørendes erfaringer med hverdagslivet på sykehjem i Norge.

Rapporten vil bli formidlet til helsemyndighetene, tilsynsmyndighetene og de som har ansvar for sykehjem i kommunene.

Det er rundt 800 sykehjem i Norge og rundt 40 000 pasienter som lever der hver dag. Disse pasientene er blant de mest sårbare i vårt samfunn, og de kan ofte ikke tale sin egen sak. Pårørende er deres stemme. Og de pårørendes stemmer er avgjørende for å sørge for at våre eldre og kjære får oppleve gode og trygge stunder på sykehjemmene der de bor.

La din stemme bli hørt - før 2. oktober!