Kjeve- og ansiktsradiologene: de sjeldneste tannlegene

Kjeve- og ansiktsradiologi er et fascinerende felt som spiller en kritisk rolle i diagnostisering og behandling av en rekke tilstander som påvirker munnhulen, kjevene, og ansiktsområdet. Kjeve- og ansiktsradiologer er også den minste gruppen med tannlegespesialister. Det finnes bare noen få titalls kjeve- og ansiktsradiologer i Norge.

Dette blogginnlegget tar sikte på å belyse viktige aspekter av denne spesialiteten, og svare på noen av de ofte stilte spørsmålene. Legelisten har snakket med Guro Løseth. Hun er kjeve- og ansiktsradiolog og forklarer oss hva en kjeve- og ansiktsradiologi er.

 

Hva er kjeve- og ansiktsradiologi?

Kjeve- og ansiktsradiologi er en spesialitet innen odontologi som bruker avanserte bildeteknikker for å diagnostisere og behandle sykdommer, lidelser og skader i munnhulen, kjevene og ansiktet. Spesialister i kjeve- og ansiktsradiologi er i mange tilfeller avgjørende for nøyaktig diagnose og effektiv behandling.

Se liste over alle kjeve- og ansikts radiologer


Hvilke typer av diagnostiske metoder brukes i kjeve- og ansiktsradiologi?

I kjeve- og ansiktsradiologi brukes en rekke diagnostiske metoder, inkludert:

  • Tradisjonelle røntgenbilder: Ofte brukt for grunnleggende diagnostiske formål. 
  • CT-skanning: Gir detaljerte tverrsnittsbilder, ideelt for komplekse områder.
  • CBCT: Gir 3D-bilder av benstrukturer, særlig nyttig i tannmedisin, med lavere stråledose enn tradisjonell CT.
  • MRI: Nyttig for å vurdere mykvev og nervebaner uten bruk av stråling.
  • Ultralyd: Brukes noen ganger for å evaluere bløtvevsstrukturer.

Er radiologiske undersøkelser ubehagelige eller smertefulle?

De fleste radiologiske undersøkelser, inkludert røntgen og CT, er smertefrie. Det kan imidlertid være noe ubehag knyttet til å holde stilling under lengre skanninger som MRI.

Er det noen stråling risiko forbundet med kjeve- og ansiktsradiologi?

En bekymring for mange er risikoen forbundet med stråling, spesielt ved hyppige røntgenundersøkelser eller CT-skanninger. Moderne utstyr og teknikker har imidlertid sterkt redusert strålingsdosen, og risikoen er generelt lav når prosedyrene gjennomføres korrekt.

Hvor ofte røntgenbilder bør tas?

Det avhenger av pasientens spesifikke behov. Tannleger og spesialister vil vurdere faktorer som alder, risiko for tannsykdommer og tidligere tannhelsehistorikk før de anbefaler røntgen.

Kan kvinner som er gravide gjennomføre radiologiske undersøkelser?

Den typen radiologiske undersøkelser som tannleger benytter utgjør ingen risiko for foster. Gravide kan således, på lik linje med alle andre, trygt besøke både allmenntannleger og spesialisttannleger og gjennomføre de radiologiske undersøkelsene som blir anbefalt. Likevel, dersom man er engstelig, og undersøkelsen ikke haster, så er det naturligvis ingenting i veien med å utsette den til etter fødselen.

Se liste over alle kjeve- og ansikts radiologer