Kvinner mest fornøyd med mannlige fastleger

Nå som vi etterhvert har fått et stort antall vurderinger, begynner det å bli interessant å gjøre noen dykk ned i dataene våre. En del av funnene synes vi er såpass interessante at vi ønsker å dele dem med dere!

Som overskriften indikerer, begynner vi med en titt på snittkarakter vs. karaktergivers og legens kjønn. Ut fra de vurderinger der brukeren har valgt å oppgi kjønn ved innlegging av sin vurdering, får vi følgende diagram:

Tallene på undersiden er snittkarakter, på en skala fra 1 til 5, der 5 er best. Som vi også har sett tidligere: Folk er jevnt over veldig positive til fastlegen sin. I tillegg ser kvinner ut til å ha et bedre inntrykk av mannlige leger enn kvinnelige.

Avslutningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at disse tallene baserer seg på de vurderinger anonyme brukere har lagt igjen på Legelisten.no, og er ikke nødvendigvis representativt for befolkningen forøvrig.