Når offentlige tjenester ikke er gode nok

Legelisten.no ble født ut av frustrasjon over hvor lite brukervennlig den offentlige tjenesten for å bytte fastleger er. Ut fra alle tilbakemeldingene vi har fått så langt, og ikke minst all trafikken og de tusenvis av vurderingene som er lagt inn, så tror vi, i all beskjedenhet, at det er mange som synes tjenesten er ganske så nyttig.

En skulle da tro at det offentlige ville ønsket en tjeneste som vår velkommen. Når noen private, helt gratis for det offentlige, lager en tjeneste som fyller et tomrom som det offentlige har etterlatt seg, så synes vi egentlig at det offentlige burde applaudere.

Og, skal en tro på det en leser i media, så kan en lett få inntrykk av at staten klapper når private lager tjenester som er nyttige for landets borgere. Men i praksis er det dessverre ikke bare velvilje vi føler fra det offentlige.

Ta for eksempel våre forsøk på å få tak i data om fastleger fra ulike helseetater. Det offentlige har, på forskjellige steder og måter, lagret mye informasjon om fastleger i Norge. Vi tror at noe av denne informasjonen kan være nyttig for de som ønsker å bytte fastlege. Vi har derfor sendt flere henvendelser og bedt om å få oversendt noen av disse dataene. Svarene vi får, iallfall de gangene vi i det hele tatt får svar, forundrer oss ofte.

Sist ute er Helsedirektoratet. Etter å ha dyttet ballen over til andre helseetater i noen måneder, så har de nå konkludert med at registeret vi ba om å få data fra er så gammelt at det vil ta for mye tid å hente ut dataene. Vi er mildt sagt forundret over at dette er mulig i 2012.

Vi lover imidlertid til våre brukere at vi vil fortsette å gjøre vårt beste for å få tak i data og informasjon som vi tror er nyttig for de som er på jakt etter en ny fastlege.

PS! Vi registrerer for øvrig at det er flere enn oss som mener det er rom for forbedring i det offentliges bytte-fastlege-tjeneste. I Trondheim har Rune Sætre, som til daglig jobber ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap på NTNU, laget Fastlege-Vakten. Tjenesten gjør i praksis at man kan stille seg på venteliste hos en fastlege som har full liste. Stå på, Rune!

Del artikkelen med andre: