Legelisten.no vekker mer interesse enn helsenorge.no!

Vi er stolte av å kunne presentere tall som viser at Legelisten.no i løpet av få måneder har rukket å vekke mer interesse i befolkningen enn Helsedirektoratets prestisjeprosjekt helsenorge.no.

Tall publisert på direktoratets blogg, viser at helsenorge.no hadde ca. en million besøkende i løpet av 12-månedersperioden fra juni 2011 til juni 2012. Dette tilsvarer omtrent 2700 besøkende per dag.

Siden Legelisten.no ble lansert i slutten av mai har vi hatt nesten 350 000 besøkende på siden vår. Dette tilsvarer ca. 2500 besøkende per dag.

Når vi likevel drister oss til å påstå at Legelisten.no vekker mer interesse er det fordi gjennomsnittlig besøkslengde, det vil si hvor lenge hver bruker i snitt er inne på en nettside, virker å være betydelig lavere for helsenorge.no enn for Legelisten.no. Helsedirektoratets tall indikerer at hver av brukerne på helsenorge.no kun er inne på siden i 2 minutter. Brukere på Legelisten.no er inne på tjenesten i snitt 4 minutter per besøk.

Det kan selvfølgelig innvendes at det ikke er en rettferdig sammenligning. Helsedirektoratet har brukt mye ressurser, og sikkert mange millioner, på å utvikle sin portal som er et prestisjeprosjekt for direktoratet. Vi fire som står bak Legelisten.no har utviklet siden på kveldstid og i helger og har alle full jobb ved siden av.

Sammenligningen er heller ikke rettferdig fordi Helsedirektoratet sitter på et vell av data som de kan bruke til å utvikle gode tjenester for befolkningen. Til sammenligning har direktoratet gjort det de kan for å blokkere alle våre forsøk på å få tilgang til noen av disse dataene.

Da Legelisten.no ble lansert skrev Helsedirektoratet en bloggartikkel med overskriften «Legelisten.no – hvorfor gikk det galt?». Etter en stund ble artikkelen, fornuftig nok etter vår mening, trukket tilbake. Vi er likevel freidige nok til å utfordre direktoratet til å skrive en ny artikkel. Denne gangen med overskriften «Helsenorge.no – hvorfor så liten interessert?».