9 av 10 leger i Oslo vurdert

Mye oppmerksomhet i flere medier (Aftenposten, VG og andre) har gjort at både besøk på siden og antallet nye vurderinger har vært høyt de siste ukene. Per i dag er det nesten 15 000 pasientvurderinger på Legelisten.no

I Oslo er en annen milepæl nådd. I hovedstaden er nå over 90% av alle fastleger vurdert av minst en pasient. Av hovedstadens 486 fastleger er alle unntatt 35 blitt vurdert. Antallet vurderinger per lege varierer fra null til nesten 20.

I Bergen er nesten 95% prosent av alle fastlegene vurdert. I Trondheim er 94% av fastlegene vurdert av minst en pasient og i Stavanger er 93% vurdert.

Den største byen hvor alle fastlegene har minst en vurdering er Tromsø. Engasjerte tromsøværinger har sørget for at alle byens 60 fastleger har fått minst en kommentar på Legelisten.no.

Jo flere vurderinger om hver lege, jo bedre grunnlag har andre for å velge når de skal finne seg en ny fastlege. La derfor vurderingene fortsette å strømme inn!

PS! På grunn av den store pågangen ligger ganske mange nye vurderinger fremdeles i kø og venter på å bli gjennomlest.