100 000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge

Vi er stolte av å kunne fortelle at Innovasjon Norge har gitt Legelisten.no 100 000 kroner i støtte. Tilskuddet skal gå til å videreutvikle tjenesten.

Søknaden ble sendt før vi lanserte tjenesten, og vi håper de som besluttet støtten er tilfredse med resultatene vi har oppnådd så langt. Støtten kommer for øvrig fra Innovasjon Norges Oslo-kontor.

Vi takker for den økonomiske hjelpen og anerkjennelsen den innebærer!