Hvordan vi modererer innhold

Det er mange som lurer på hvordan vi kvalitetssikrer vurderingene som blir lagt inn om leger på Legelisten.no. Pasienter lurer på hvordan vi kan være sikre på at det ikke er legen selv som sitter og skriver, og leger lurer på hvordan vi kan vite at det er reelle pasienter og ikke en sur nabo.

Det første vi vil nevne er at det er meget viktig for oss at kvaliteten på innholdet på Legelisten.no er så god som mulig. Skal Legelisten.no være nyttig for pasienter, så er det avgjørende at vurderingene har en god kvalitet og kommer fra ekte pasienter. Det andre vi vil nevne er at utfordringene vi har på dette området, er like utfordringene som stort sett alle andre nettsider som baserer seg på brukerkommentarer har. Vi trenger således ikke å finne opp hjulet helt på nytt.

Hvordan går vi så frem for å sikre kvaliteten på vurderingene som blir publisert på Legelisten.no?

  1. Manuell gjennomlesing: Dette er trolig den viktigste kvalitetsikringsmekanismen vi har. Før en vurdering blir lagt ut, så blir den gjennomlest av et ekte menneske. Kun vurderinger som er i tråd med våre retningslinjer og hvor vi ikke mistenker forsøk på juks, blir lagt ut. Vurderinger vi finner er i grenseland mellom hva som bør aksepteres og ikke, leses gjennom av to forskjellige personer.
  2. Gyldig epostadresse: I desember innførte vi at alle som vil legge inn en vurdering på Legelisten.no må oppgi en gyldig epost-adresse. Dette vil gjøre det enda vanskeligere for personer (leger eller sinte pasienter) som forsøker å jukse.
  3. Tekniske kontroller: I tillegg til manuell gjennomlesing, så har vi forskjellige tekniske kontroller som gjennomføres for hver enkelt vurdering. Disse søker å avdekke om det er sannsynlig at vurderingen er skrevet av en ekte pasient eller ikke. For å ikke gjøre det enklere å omgå disse kontrollene, så går vi ikke ut med detaljer, men kan fortelle at en del vurderinger blir eliminert gjennom disse kontrollene.

Videre har vi også to andre sikkerhetsventiler:

  • Alle som besøker Legelisten.no kan flagge vurderinger som de mener er upassende. Alle vurderinger som blir flagget blir så vurdert en gang til av våre moderatorer, og kan eventuelt bli fjernet dersom vi konkluderer med at vurderingen ikke hører hjemme på siden vår.
  • Brukere, både pasienter og leger, kan også sende oss en epost dersom de reagerer på innholdet i en eller flere vurderinger. Vi oppfordrer for eksempel leger som oppdager faktafeil i vurderinger skrevet om dem, til å varsle oss per epost.

Hvor stort er problemet med falske vurderinger på Legelisten.no? Tilbakemeldinger vi får, indikerer at de aller fleste mener det som står skrevet om deres lege stemmer godt overens med virkeligheten. Antallet klager vi har fått fra leger er også svært lite, tatt i betraktning at det har kommet inn over godt over 20 000 vurderinger på Legelisten.no.

Vi har, kanskje ikke så overraskende, sett at enkelte leger har forsøkt å legge inn rosende omtaler av seg selv. Disse har vi da, naturligvis, ikke publisert. Nylig har også Legeforeningens Råd for legeetikk slått fast at det for en lege vil være brudd på Legeforeningens etiske regler å skrive omtaler om seg selv. Dette, kombinert med innføringen av epostverifisering, tror vi vil redusere ytterligere problemet med leger som forsøker seg på egenreklame.

Vi mener i dag at de samlede rutiner vi har på dette området gjør at problemet med juks i dag er meget begrenset. Vi har imidlertid nulltoleranse for forsøk på juks og vil stadig etterstrebe å bli bedre på dette området. Har du tips og innspill om hvordan vi kan gjøre ting bedre, så send oss gjerne en epost på post@legelisten.no!