Forskning: sammenheng mellom faglig kvalitet og pasientvurderinger

Ett av argumentene som av og til blir brukt mot Legelisten.no er at anonyme vurderinger skrevet på nett har liten verdi. Man kan ikke vite hvem som står bak, og pasienter har uansett begrenset grunnlag for å vurdere hvor god en lege egentlig er.

Vårt tilsvar til dette har vært at pasienter faktisk finner det interessant å lese hva andre skriver om en lege, selv om de ikke vet akkurat hvem som har skrevet en vurdering. Videre mener vi at det er mange forhold ved en lege og legepraksis som pasienter er i utmerket stand til å vurdere. For eksempel gjelder dette forhold som tilgjengelighet, legens kommunikasjonsferdigheter og det generelle servicenivået på legekontoret.

Nå viser imidlertid ny forskning at pasienter faktisk også kan si noe om den medisinske faglige kvaliteten i helsetjenester de mottar. To artikler, som begge ble publisert i 2012, tar for seg sammenhengen mellom anonyme pasientvurderinger skrevet på nett og den medisinske faglige kvaliteten på sykehus i henholdsvis England og USA.

Den første artikkelen, Associations Between Web-Based Patient Ratings and Objective Measures of Hospital Quality, er skrevet av Felix Greaves og 6 andre forskere. Artikkelen tar for seg ca. 10 000 anonyme pasientvurderinger skrevet om rundt 150 britiske sykehus på nettsiden www.nhs.uk (NHS er det statlig drevne helsevesenet i England).

Funnene i studien er at det er en sterk sammenheng mellom vurderingene skrevet på nett og blant annet dødeligheten, infeksjonsraten, raten på re-innleggelser på sykehus. Jo bedre skår et sykehus får fra pasienter, jo lavere dødelighet, mindre infeksjoner og færre re-innleggelser.

Den andre artikkelen, The relationship between commercial website ratings and traditional hospital performance measures in the USA, er skrevet av Naomi S Bardach og tre andre forskere. Artikkelen tar for seg 6200 vurderinger skrevet om ca. 1000 amerikanske sykehus på websiden yelp.com. I likhet med studien fra Storbritannia, finner også den amerikanske studien at det er en klar sammenheng mellom de anonyme vurderingene og dødeligheten og raten på re-innleggelser på sykehus.

Vi kan ikke med dette konkludere med at en fastlege med gode vurderinger på Legelisten.no er en medisinsk faglig bedre lege enn en lege som ikke har like gode vurderinger. Men artiklene over viser, i motsetning til hva enkelte har hevdet, at pasienter faktisk kan si noe om den medisinske kvaliteten i helsetjenestene de mottar. Med internett på fingertippene og tilgang til et vell av informasjon om all verdens sykdommer og diagnoser bare et par museklikk unna, så er det kanskje egentlig ikke så overraskende.

Del artikkelen med andre: