Forskningssamarbeid med Universitetet i Oslo

Vi skrev sist uke at det i andre land, primært Storbritannia og USA, har blitt forsket på sammenhengen mellom pasientvurderinger skrevet på nett og kvaliteten i helsetjenester. Vi har nå gleden av å annonsere at vi har inngått et forskningssamarbeid med Institutt for helse og samfunn, ved det Medisinske fakultet på Universitetet i Oslo.

Instituttet får gjennom avtalen tilgang til vurderinger som ligger i databasen til Legelisten.no og vil benytte disse til å forske på flere forskjellige spørsmål. Temaer som vil bli belyst er blant annet:

  • Er personer som publiserer vurderinger på Legelisten.no representative for befolkningen?
  • Er det samsvar mellom vurderingene på Legelisten.no og vurderinger samlet inn i Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser?
  • Er det en sammenheng mellom vurderinger av en lege og legens listelengde og andre tilgjengelige, observerbare legekjennetegn?
  • I hvilken grad påvirker markedsforholdene i kommunen, herunder grad av konkurranse, vurderingene av legene i kommunen?
  • Støttes matching-hypotesen, om at pasienter er mer fornøyd med en lege som ligner dem selv (alder, kjønn, og så videre)?
  • Er det noen sammenheng mellom fornøydhet med en lege og antallet legebytter som legen opplever?

Vi ser frem til et interessant og givende samarbeid med Universitetet og er spent på resultatene forskningen vil gi.

Del artikkelen med andre: