Fastleger på tredjeplass i undersøkelse av brukertilfredshet

Fastlegene kommer på tredje plass i en undersøkelse utført av Difi som måler hvor tilfredse folk er med ialt 23 forskjellige offentlige tjenester. Fastlegene ble kun slått av bibliotekene og barnehagene.

Fastlegene skårer generelt høyt på de fleste punkter i undersøkelsen, men spesielt tilfredse er pasienter med kommunikasjonen de har med fastlegene. Videre er pasienter også meget godt fornøyd med måten fastlegene veileder dem videre til andre offentlige tjenester, som spesialisthelsetjenesten, NAV, og så videre.

Ett område fastlegene skårer mindre godt på er "digitale tjenester", som inkluderer fastlegenes hjemmesider og pasienters mulighet til selv å utføre oppgaver over internett. Videre er, ikke overraskende, telefontilgjengelighet et område pasientene mener fastlegene kan bli bedre på.

Difis undersøkelse rimer veldig godt med våre egne erfaringer med Legelisten.no. Generelt er pasientene meget godt fornøyde med de tjenestene fastlegene leverer. På enkelte områder, som digitale tjenester og telefontilgjengelighet, er det rom for forbedring, men manglene på disse feltene er ikke nok til å ødelegge helhetsinntrykket som er svært positivt.

Vi gratulere fastlegene med en flott, og vel fortjent, plassering!

Del artikkelen med andre: