Sjekk om tannlegen har fått advarsler eller andre reaksjoner fra Helsetilsynet

For første gang i Norge gjøres nå informasjon om hvilke tannleger som har fått advarsler og andre reaksjoner fra Statens helsetilsyn enkelt tilgjengelig.

Skal du finne deg en ny tannlege, så er det greit å vite litt om de tannlegene du vurderer å bytte til. En av de tingene som kanskje er mest relevant å vite noe om er om tannlegen har fått noen advarsler eller andre reaksjoner fra Statens helsetilsyn. Har tannlegen blitt fratatt sin autorisasjon i en periode på grunn av uforsvarlig virksomhet? Har han fått en advarsel for å ha feilbehandlet en eller flere pasienter?

Denne informasjonen gjør vi nå tilgjengelig på Legelisten.no.
 

Hvordan finner du frem til denne informasjonen?

Søk opp tannlegen (klikk på «Tannleger» øverst i menyen og skriv inn navnet på tannlegen) og gå så inn på dennes profilside. Øverst til venstre på profilsiden finner du informasjon om tannlegens kjønn, alder og spesialisering. Nederst i boksen, i feltet som heter «Advarsler», så klikker du på «Sjekk her» og informasjon om eventuelle reaksjoner fra Statens helsetilsyn vil bli vist.
 

Betyr en reaksjon at jeg ikke bør velge denne tannlegen?

Reaksjoner fra Statens helsetilsyn kan ilegges av forskjellige grunner og er ikke alltid knyttet til den faglige kvaliteten i en lege eller tannleges arbeid. En lege/tannlege som har fått en reaksjon fra Statens helsetilsyn kan følgelig være like dyktig som andre leger/tannleger.

Vi oppfordrer pasienter til selv å vurdere alvorlighetsgraden i forholdet og hvor relevant det er for den behandlingen man har behov for. Ønskes ytterligere informasjon om en reaksjon en tannlege har blitt ilagt, så send en epost til postmottak@helsetilsynet.no og be om å få ytterligere informasjon tilsendt.
 

Hva skal til for at en tannlege får en advarsel eller annen type reaksjon fra Helsetilsynet?

Reaksjoner fra Statens helsetilsyn ilegges tannleger som har gjort seg skyldig i brudd på lovpålagte plikter. Ved mindre alvorlige brudd kan Helsetilsynet gi en advarsel, og ved mer alvorlige brudd kan en tannleges autorisasjon inndras eller begrenses. En tannlege har alltid anledning til å gi sin versjon av en sak før en reaksjon vedtas.

Hjelp oss å bli bedre

Muligheten for å sjekke reaksjoner tannleger har fått fra Helsetilsynet er en ny funksjonalitet på Legelisten.no. Vi vil gjerne ha din tilbakemelding på tjenesten. Hva fungerer bra og hva kan bli bedre? Send oss en epost på post@legelisten.no.