Vi legger ut informasjon om leger som har reservert seg

Det har den siste tiden vært en debatt i media om fastlegers rett, eller mulighet, til å reservere seg mot henvisning til abort, assistert befruktning, innsetting av spiral og utskriving av resept på p-piller. Vi har fått mottatt mange henvendelser fra brukere som har etterlyst informasjon om hvilke fastleger som reserverer seg og hvilke som ikke gjør det.

Legelisten.no har tidligere ikke publisert slik informasjon da vi har ansett at det å nekte å henvise til, for eksempel, abort vil være i strid med dagens lovregulering på området. Våre retningslinjer for publisering av innhold innebærer i utgangspunktet at anklager om lovbrudd ikke blir lagt ut.

Myndighetene aksepterer dagens praksis

Debatten i media har imidlertid avdekket at reservering mot blant annet aborthenvisning praktiseres i flere kommuner rundt om i landet. Det er også avdekket at relevante myndigheter virker å akseptere at denne praksisen forekommer. Videre ble det mandag denne uken sendt på høring et forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet som, hvis det blir stående, innebærer at fastleger i større grad enn i dag skal få mulighet til å reservere seg mot henvisning til abort.

Gitt denne situasjonen har Legelisten.no kommet frem til at det er riktig å legge ut informasjon om hvilke leger som reserverer seg og hvilke som ikke gjør det. Da kan pasienter selv velge fastlege ut fra egen overbevisning og egne behov.

Søk etter din fastlege og sjekk om han/hun har reservert seg!

Tips oss om leger som reserverer seg

Oversikten vi har samlet sammen er ikke nødvendigvis komplett, men vil forhåpentligvis likevel være nyttig for pasienter er på utkikk etter ny fastlege. Informasjon om hvorvidt en fastlege har reservert seg finner du på hver enkelt leges profilside.

Vi vil gjerne ha innspill fra våre brukere om leger som har reservert seg, men som vi ikke har fått med oss. Har du innspill om dette, så send oss en epost til post@legelisten.no.

Legelisten.no presiserer at vi ikke har noen synspunkter på om leger bør ha en rett eller mulighet til å reservere seg mot å yte visse typer medisinsk bistand til sine pasienter. Men vi er av den klare oppfatning at dersom fastleger har adgang til å reservere seg, så er det viktig at pasienter på en enkel måte får tilgang til informasjon om dette.

Har du synspunkter eller innspill? Send oss en epost til post@legelisten.no eller diskuter på vår facebook-side.