Helfo må slutte å tilby folk å bytte til fastleger som har gått bort

Legelisten.no har erfart at fastleger har blitt stående på de offisielle listene over fastleger i Norge selv lenge etter at de har avgått med døden. I det mest graverende tilfellet ble en fastlege i Oslo stående i over 8 måneder før vedkommendes navn ble fjernet fra listen. Legens navn ble stående til tross for at Legelisten.no flere ganger informerte både Oslo kommune og Helfo (en del av Helsedirektoratet) om at fastlegen hadde gått bort.

Med avdøde fastleger på Helfos lister risikere pasienter å velge en fastlege som ikke lenger er i live. Å tilby dette til pasienter er, etter vår mening, veldig langt fra det politiske slagordet "å sette pasienten i sentrum".

Problemet med dagens system er ikke at Helfo og kommunene ikke kjenner til at en fastlege har gått bort. Problemet er at de, til tross for at de sitter på denne informasjonen, lar fastlegens navn bli stående på listene.

Legelisten.no har vært i kontakt med Helfo og har fått forklart at det er avtalen som kommunene, gjennom sin organisasjon KS, har inngått med Legeforeningen som er årsak til at rutinene er slik de er i dag.

Hvis dette er tilfellet, mener vi at KS og Legeforeningen må komme sammen og endre denne avtalen.

Vi tror ingen, hverken KS, Legeforeningen eller andre virkelig kan mene at det er fornuftig å la pasienter bytte til fastleger som har forlatt denne verden.

Hva synes du? Diskuter på vår facebook-side.