Meld fra om bivirkninger

Statens legemiddelverk som har tilsyn med medisiner og godkjenner preparater for bruk i Norge. Det er viktig at de får mest mulig informasjon om mulige bivirkninger slik at preparater som ikke fungerer etter hensikten blir holdt under observasjon eller blir trukket fra markedet. 

Bivirkninger er alle uønskede virkninger legemidler kan medføre. Ubehag eller andre symptomer du merker når du tar legemidler kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av sykdom.

Leger kan melde fra om bivirkninger, men det kanskje færre vet om er at også pasienter og pårørende kan melde fra om dette. Det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut et skjema som du finner på denne siden (NB: vanlig Altinn-innlogging kreves).

Du kan melde fra om om alle bivirkninger, men Statens legemiddelverk er spesielt interessert i bivirkninger du opplever som plagsomme og bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Ved å melde fra om bivirkninger er du med å bidrar til tryggere medisinbruk i Norge, som på sikt naturligvis er et gode for alle pasienter. Vi oppfordrer derfor alle til å melde fra om bivirkninger de opplever.