PC-bruk og lege-pasient-kommunikasjon

Det er ingen tvil om at moderne teknologi gjør hverdagen enklere for de fleste av oss, men hvordan påvirker pc-bruk dialogen mellom lege og pasient? Vi har sett litt på hva pasienter har skrevet i vurderinger på Legelisten.no om dette.

 

Pasienter som ikke føler seg sett og hørt

Mange av vurderingene som er publiser på Legelisten.no omhandler legers bruk av data. Et problem som mange tar opp er at legens oppmerksomhet ofte er rettet mot pc-en og ikke pasienten. Her er noen eksempel på hva pasientene skriver:

"Jeg opplevde ikke å bli sett de to gangene jeg har vært der. Hun satt for det meste med øynene i dataen."

"…sitter bare foran pc-en og trykker. Har ikke tid til å høyre på deg…"

"Virker mer interessert i pc-en enn deg som person"

I eksemplene over opplever pasienten legen som uinteressert og at legens bruk av PC forstyrrer kommunikasjonen. Å skrive notater er naturligvis en viktig del av konsultasjonen og grunnlaget for videre oppfølging og behandling. Og mange leger er helt sikkert flinke til å lytte og notere samtidig.  Problemet er imidlertid at mange pasienter ikke oppfatter det slik og tvert imot heller føler at pc-bruken går utover kvaliteten på behandlingen.

 

Pasienter som tviler på legens kompetanse

En annen effekt av pc-bruk som vi ser at flere pasienter kommenterer at legen oppleves som uerfaren og med mangelfull kompetanse. Her er et par eksempler på dette:

"Jeg stoler ikke på leger som bruker Google til å diagnostisere sine pasienter, det kan jeg gjøre selv."

"Føler hun ikke har nok kunnskap da hun ofte bruker pc for å finne informasjon."

"Sitter nølende og slår opp i ett eller annet oppslagsverk på dataen sin som foreslår behandling... Har du Google hjemme, så bruk det…"

PC-bruk trenger naturligvis ikke tyde på manglende kompetanse, snarere tvert imot: Det kan tyde på en lege som er samvittighetsfull og grundig og som ønsker å holde seg oppdatert og sjekker det siste av informasjon før han skriver ut medisiner eller anbefaler en behandling. Ingen leger kan til enhver tid være oppdatert på alle sykdommer og medisiner og det siste innen forskning og utvikling på disse. Å sjekke elektroniske oppslagsverk, på legens PC eller direkte på internett, er ofte avgjørende for å sikre trygg og oppdatert behandling og medisinering.

Bruk av PC trenger følgelig ikke å bety at legen er uinteressert i pasienten eller at legen mangler kompetanse. Problemet er like fullt at mange pasienter kan få følelsen av dette hvis legen bruker PC under en konsultasjon.

Hva kan man så gjøre? Å koble fra PC-en og gå tilbake til skrivemaskin er nok ikke løsningen. Ettersom PC-en har kommet for å bli: Hva er så grei databruk? Noen brukervurderinger på Legelisten.no kan kanskje gi en pekepinn på hvordan data kan brukes uten at det går utover kommunikasjonen mellom pasient og lege:

"Hun sier ifra før hun skal gjøre ting på dataen, gjør seg ferdig, snur seg med hele kroppen og er virkelig oppmerksom så lenge jeg har noe å si."

"Han ser deg, lytter til hva du har å si, virker aldri stresset på tid og har blikkontakt med DEG og ikke pc-en (annet enn når han må skrive inn opplysninger)"

"Snur seg bort fra PC-en når vi snakker sammen. Er lyttende og empatisk, samtidig som hun er realistisk."

Hver lege må naturligvis finne sin egen stil og ethvert lege-pasient-forhold vil være forskjellig. Men for leger kan det være nyttig å tenke på hvordan pc-bruk kan påvirke kommunikasjonen med pasienten. De fleste pasienter trenger å vite at de er hørt, sett og forstått når noe så viktig som deres egen helse er tema.

For pasienter ligger det også noe å lære i dette. Det første er at PC-en helt sikkert har kommet for å bli og at litt skriving på datamaskinen vil inngå i de fleste konsultasjoner. Skriving i elektronisk journal bør anses som en integrert, og viktig, del av behandlingen som er til det gode for pasienten.

Videre så er det ikke nødvendigvis slik at en lege som skriver på PC-en ikke er opptatt av pasienten. Mange leger er flinke til å lytte og notere samtidig, mens andre foretrekker å ta en pause i samtalen for å notere.

Hvis man som pasient føler at pc-bruk forstyrrer kommunikasjonen med legen kan man også forsøke å si ifra om dette på en hyggelig måte. Man kan for eksempel si:

«Jeg er usikker på om du hører hva jeg sier mens du skriver. Er det greit om jeg forklarer først og at du så noterer etterpå?»

God kommunikasjon mellom lege og pasient er avgjørende for at pasienter skal oppleve at de får en god behandling. Det påhviler både legen og pasienten et ansvar for å få i stand god kommunikasjon. Åpenhet om hva man opplever forstyrrer en god dialog er ofte et godt sted å starte.