Ikke lenger mulig for fastleger å reservere seg

Den opphetede debatten rundt legers reservasjonsrett som pågikk store deler av året i fjor kulminerte, som mange vet, med at regjeringen bestemte å fjerne behovet for henvisning til abort. De som ønsker abort trenger ikke lenger henvisning fra fastlegen. Fastlegen har likevel fremdeles både en informasjons- og veiledningsplikt ovenfor kvinner som ønsker abort.

På Legelisten.no har vi tidligere informert brukere om leger som har reservert seg mot å henvise til abort. Gitt at slike henvisninger nå ikke lenger er nødvendige, så er denne informasjonen ikke lenger relevant for våre brukere. Vi har derfor nå fjernet den.

Noen leger har tidligere også reservert seg mot andre typer behandling, som for eksempel henvisning til assistert befruktning eller innsetting av spiral. Da debatten ifjor slo uttrykkelig fast at det ikke lenger er lov for leger å nekte denne typen behandling, har vi bestemt oss for å fjerne også denne informasjonen fra våre nettsider. Vi antar at leger som tidligere har nektet denne typer behandling nå følger loven og, dersom de ikke gjør det, er fylkeslegen eller Helsetilsynet rett instans og ta slike saker videre i.

Vi håper informasjonen vi publiserte om enkelte legers reservasjoner var nyttig for våre brukere i den perioden denne informasjonen var publisert. Dersom enkelte pasienter opplever å møte leger som fremdeles reserverer seg mot enkelte typer behandling, så informer oss gjerne om dette. Vi oppfordrer imidlertid pasienter til også å vurdere om det er riktig å varsle fylkeslegen/Helsetilsynet i slike tilfeller, slik at de eventuelt kan gå videre med saken dersom det er grunnlag for det.