Blogg

Blogg

Blir leger presset til å lystre pasienten?

Et argument vi har sett Legeforeningen ofte bruke mot legelisten.no er at pasienter kan benytte vurderinger for å presse legen til å innfri pasientens ønsker. Dette kan være med tanke på f.eks sykemelding, medisinering, testing eller trygdeytelser.

Vi har hele tiden trodd at leger har større integritet enn som så, og nå er det endelig noen som har tatt en objektiv titt på saken.

Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet en publisert forskningsrapport basert på data fra oss og helseregistre som blant annet gir oversikt over legenes praksis ifm. sykemeldinger og testing. Denne forskningen har sett på hvordan pasientvurderinger påvirker ...

Les mer

Sykemelde, teste og overbehandle – bli populær?

Et argument som har blitt fremført mot legelisten.no er at pasienter vil bruke siden til å “ta igjen” på leger som er restriktive med utskriving av medisiner og sykemeldinger. Tilsvarende kan man tenke seg at de som får positive vurderinger er de som skriver ut medisiner og sykemeldinger i hytt og gevær.

Dette poenget har blitt gjentatt mange ganger og i ulike former av blant annet Legeforeningen, Datatilsynet og til og med i en episode av Andreas Wahls “Folkeopplysningen” på NRK“.

Men stemmer dette? Er det slik at restriktive fastleger som tar “portvokterrollen” sin på alvor er upopulære, og de ...

Les mer

Legelisten.no-saken havner i Høyesterett

Vi har tidligere skrevet om legeforeningens søksmål mot staten i forbindelse med rettssaken både i tingretten og lagmannsretten, der legeforeningen tapte i begge instanser.

Legeforeningen ønsker å få omgjort Personvernnemndas vedtak – som avviser å gi legene generell reservasjonsrett mot vurderinger på Legelisten.no – og har derfor anket saken til Høyesterett.

 

Vår daglige leder, Lars Haakon Søraas sier følgende om anken:

Vi ser frem til at saken blir behandlet i Høyesterett. Saken har nå pågått over fem år og, i tillegg til å ha blitt behandlet grundig hos Datatilsynet og Personvernnemnda, vært gjennom to ...

Les mer

Legeforeningen tapte ankesak om Legelisten.no i lagmannsretten

I januar 2019 gjorde Personvernnemnda et vedtak som fasto at helsepersonell ikke gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på Legelisten.no. Bakgrunnen var i hovedsak at pasientens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å bli vurdert på siden.

Dette vedtaket søkte Legeforeningen å få omgjort ved å saksøke staten. Denne saken tapte de i tingretten, og anket til lagmannsretten.

Også Borgarting lagmannsrett har nå slått fast at Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får en generell mulighet til å reservere seg mot dette. Den ...

Les mer