Blogg

Blogg

Legeforeningen tapte rettssaken om Legelisten.no

I januar gjorde Personvernnemnda et vedtak som fasto at helsepersonell ikke gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på Legelisten.no. Bakgrunnen var i hovedsak at pasientens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å bli vurdert på siden.

Dette vedtaket søkte Legeforeningen å få omgjort ved å saksøke staten.

Oslo tingrett har slått fast at Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får en generell mulighet til å reservere seg mot dette.

Den overordnede konklusjonen fra retten er også at pasienters ytringsfrihet veier tyngre enn personvernulemper leger opplever ...

Les mer

Rettssak 27.–29. november

I januar gjorde Personvernnemnda et vedtak som fasto at helsepersonell ikke gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på Legelisten.no. Bakgrunnen var i hovedsak at pasientens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å bli vurdert på siden.

Dette vedtaket søker Legeforeningen å få omgjort ved å saksøke staten.

Rettsaken er åpen for publikum og vil foregå 27-29. november i Oslo Tingrett fra klokken 09:00 til senest 15:45. Addressen er C. J. Hambros plass 4, 0164 Oslo.

Vi har tidligere hatt kronerulling for å dekke deler av våre advokatutgifter ifm. denne ...

Les mer

Legeforeningen saksøker staten over pasientomtaler

I januar gjorde Personvernnemnda et vedtak som fasto at helsepersonell ikke gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på Legelisten.no. Bakgrunnen var i hovedsak at pasientens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å bli vurdert på siden.

Allmennlegeforeningen går nå til sak mot staten for å få medhold i sitt syn.

Vi synes det er underlig at Legeforeningen velger å bruke tid og ressurser på å gå i krig med staten om slike omtaler på Legelisten.no, men har stor tro på at retten vil falle ned på samme konklusjon som Personvernnemnda.

    ...
Les mer

Hvordan klage på feilbehandling eller søke om erstatning

Fra tid til annen får vi inn vurderinger av leger som kan tyde på at det foreligger feil eller utilstrekkelig behandling eller diagnostisering. Av juridiske årsaker er vi forhindret fra å publisere de fleste vurderinger som inneholder anklager om feilbehandling eller feildiagnostisering. Våre sider er derfor ikke det rette stedet å ta opp slike saker.

Dette betyr ikke at denne typen saker ikke er viktige! Dersom du mener at du kan ha blitt utsatt for feilbehandling eller feildiagnostisering oppfordrer vi deg derfor til å vurdere å gå videre med saken på følgende måter:

  • Klage til statsforvalteren (tidligere ...
Les mer

Ingen reservasjonrett mot pasientomtaler

Personvernnemnda omgjør det omstridte vedtaket fra Datatilsynet. Mener helsepersonell må tåle omtale fra pasienter på Legelisten.no.

I 2017 fattet Datatilsynet vedtak rettet mot Legelisten.no som i praksis ville redusert nytten av nettstedet drastisk, og i ytterste konsekvens kunne medført at nettstedet måtte legges ned.

Det mest omstridte vedtaket fra Datatilsynet, som nå er omgjort av Personvernnemnda, fastslo at helsepersonell oppført på Legelisten.no skulle gis en generell rett til å reservere seg mot å bli vurdert av nettstedets brukere.

I sin vurdering har Personvernnemnda lagt vekt på at ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og handlingsrommet for å ...

Les mer