Klagen er levert

Vi har tidligere omtalt Datatilsynets unike vedtak, som blant annet innebærer at helsepersonell skal kunne reservere seg mot pasientvurderinger, og har bedt om hjelp til å dekke advokatkostnader til å utarbeide en grundig klage på dette.

Klagen ble utformet av Terje Lundby Michalsen ved advokatfirmaet Mageli  og levert 15. januar. Vi avventer nå Personvernnemdas behandling av denne.

Tusen takk til alle som har bidratt!