Legeforeningen saksøker staten over pasientomtaler

I januar gjorde Personvernnemnda et vedtak som fasto at helsepersonell ikke gis en generell reservasjonsrett mot å bli vurdert på Legelisten.no. Bakgrunnen var i hovedsak at pasientens rett til informasjon måtte tillegges større vekt enn legenes rett til å slippe å bli vurdert på siden.

Allmennlegeforeningen går nå til sak mot staten for å få medhold i sitt syn.

Vi synes det er underlig at Legeforeningen velger å bruke tid og ressurser på å gå i krig med staten om slike omtaler på Legelisten.no, men har stor tro på at retten vil falle ned på samme konklusjon som Personvernnemnda.