Gladnyhet: Slutt på lure-ventelister

I fjor høst oppdaget vi at mange nordmenn som ville bytte fastlege forgjeves sto på ventelister hos fastleger som hadde låst listene sine. Nå har Helsedirektoratet ryddet opp og løst dette problemet.

I oktober i fjor avdekket Legelisten at over 12 000 nordmenn som har bedt om å bytte fastlege sto på det vi kalte "lure-ventelister". Disse uheldige personene hadde havnet på venteliste hos fastleger som låste listene sine, og således ikke tok inn nye pasienter. Og ingen tok seg bryet med å varsle pasientene om at de sto i køer som ikke beveget seg fremover.

Som Nettavisen skrev, så var dette en forferdelig fortvilet situasjon for enkelte pasienter.

Vi kan nå melde om at problemet med disse lure-ventelistene har blitt løst. Helsedirektoratet bekrefter nå ovenfor Legelisten at folk som havner på slike "lure-ventelister" blir varslet om det. Og alle som har stått på slike ventelister skal også ha fått beskjed om det. De kan da finne seg en annen fastlege å bytte til, eller, mer trolig, stå på venteliste hos.

Vi er glade for denne forbedringen av fastlegeordningen. Å ha en god fastlege bidrar til god helse og livskvalitet for veldig mange. Og retten til å bytte fastlege er en viktig rettighet for innbyggere i Norge. For at den rettigheten skal være reell, så må køsystemet som myndighetene har organisert fungere. Med denne forbedringen fungerer nå køene litt bedre.

Det neste store problemet, som vi håper myndighetene også vil ta tak i, er de lange køene for å bytte fastlege. Som vi meldte om i fjor høst, står over en kvart million nordmenn i kø for å bytte fastlege. Og mange må regne med å vente i mange år før de får komme til sin nye fastlege. Det er en uholdbar situasjon som bidrar til uhelse for mange.

For at fastlegeordningen skal fungere godt, så må pasienter ha en reell, og ikke bare teoretisk, mulighet til å bytte fastlege. For en stor andel av befolkningen er dessverre muligheten til å bytte fastlege idag illusorisk. Det må helseminister Ingvild Kjerkol gripe fatt i.